Oferta

Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółową ofertę usług świadczonych przez nasze biuro rachunkowe. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów , ryczałt

 • bieżące ewidencjonowanie w księgach operacji gospodarczych,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (PIT),
 • rozliczanie najmu prywatnego,
 • rozliczanie rolników,
 • przekazywanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną na podstawie upoważnienia UPL-1.

Usługi kadrowo-płacowe i rozliczenia z ZUS

 • przygotowywanie dokumentacji kadrowej nowo zatrudnianego pracownika,
 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników młodocianych,
 • przygotowywanie rachunków do umów zleceń i o dzieło,
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS podatników, osób współpracujących oraz osób zatrudnionych,
 • przygotowywanie wyrejestrowań z ZUS,
 • przygotowywanie raportów o zaliczce miesięcznej na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat (PIT-4),
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,
 • sporządzanie miesięcznych raportów (RMUA),
 • sporządzenie rocznego sprawozdania do ZUS (ZUS IWA),
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
 • sporządzanie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R),
 • sporządzanie zeznań rocznych zatrudnionych pracowników,
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika,
 • obsługa kontroli ZUS.

Usługi dodatkowe

 • roczne zeznania podatkowe osób prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych osób fizycznych,
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych,
 • pomoc przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS,
 • wnioski PFRON.

Zapewniamy dojazd do Klienta – GRATIS.